EIT - výzva k podávání návrhů

EIT - výzva k podávání návrhů
5.1.2018

EIT (Evropský inovační a technologický institut) pořádá dne 13.února 2018 v Bruselu informační den k podávání návrhů projektů do nových inovačních komunit (Innovation Communities – Manufacturing a Urban Mobility)

Na konferenci seúčastníci dozví o poslání EIT, jeho aktivitách a strategických prioritách v rámci programu Horizont 2020. Dále budou účastníci informováni o inovačním modelu EIT, principech podpory a financování a záležitostech souvisejících s kontrakty s EIT. Účastníci rovněž získají informace o filozofii výzev k podávání návrhů projektů, procesu hodnocení těchto návrhů a cestovní mapě.

Registrace je možná do naplnění kapacity akce, v případě zájmu se registrujte co nejdříve.

Další informace najdete na webu ERA a stránkách EIT.