EIT hledá odborníky na hodnocení

EIT hledá odborníky na hodnocení
25.5.2018

Evropský inovační a technologický institut (EIT) neustále hledá externí odborníky pro hodnocení, sledování a přezkoumání inovačního modelu EIT a inovačních společenství.

EIT vyhledává odborníky, kteří mají zkušenosti s prací v obchodních, vzdělávacích nebo výzkumných organizacích nebo se zkušenostmi spojenými s podnikatelskými, vzdělávacími a výzkumnými činnostmi ("Integrace znalostního trojúhelníku").

Vítáni jsou experti v následujících tematických oblastech:

  • Adaptace na změny klimatu
  • Digitální technologie
  • Udržitelná energie
  • Zdravý život a aktivní stárnutí
  • Suroviny a kruhová ekonomika
  • Trvale udržitelný potravinový řetězec
  • Výroba s přidanou hodnotou
  • Městská mobilita

Přečtěte si více o profilech odborníků a výběrových kritériích, stejně jako o příkladech úkolů prováděných pro EIT.