EIT Digital zveřejnilo svůj strategický inovační plán na léta 2017 – 2019

EIT Digital zveřejnilo svůj strategický inovační plán na léta 2017 – 2019
26.10.2016

V říjnu představilo znalostní a inovační společenství EIT Digital nový Strategický inovační plán na období 2017 – 2019 (Strategic Innovation Agenda, SIA).

Tento vysoce ambiciózní plán počítá s tím, že do konce roku 2019 dosáhne následujících výstupů: 200 nových inovativních výrobků a služeb, zajištění 150 miliónů eur rizikového kapitálu pro rozvoj MSP v Akcelerátoru, 3 500 studentů zapsaných do magisterského a doktorského studia a 100 tisíc studentů do online programů.

SIA 2017 – 2019 zahrnuje dva hlavní pilíře aktivit:

  • generování významných inovací z výstupů evropského výzkumu prostřednictvím inkubace, akcelerace, podnikání a uvádění na trh, a jejich rychlý růst,
  • rozvoj evropského lidského kapitálu pomocí získávání a odborné přípravy podnikatelských digitálních talentů.

Tiskové prohlášení s dalšími detaily je k dispozici na webu EIT.