EEB-CZ uzavřela memorandum o spolupráci s CZELO

EEB-CZ uzavřela memorandum o spolupráci s CZELO
26.8.2014

Platforma EEB-CZ a Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) v Bruselu uzavřely memorandum o spolupráci za účelem vzájemného zefektivnění služeb.

Strategické partnerství přinese EEB-CZ a jejím členům včasný přístup informacím, významně rozšíří možnosti networkingu v zahraničí, usnadní přístup k institucím EU, zkvalitní a rozšíří možnosti EEB-CZ jako servisní infrastruktury. Významně přispěje k možnostem prezentace platformy a jejich členů.

Kancelář CZELO usiluje o informovanost a vyšší míru zapojení českých výzkumných týmů do mezinárodních projektů, propaguje výsledky českého výzkumu v zahraničí.

Za tímto účelem organizuje akce určené pro partnerské kanceláře, zástupce evropských institucí a jiných organizací sídlících v Belgii, zajišťuje prezentační stánky a šíření propagačních materiálů, spoluorganizuje odborné mezinárodní konference a zajišťuje účast českých řečníků, poskytuje podporu a asistenci při konání projektových schůzek v Bruselu, informace a konzultace ke komunitárním programům na podporu výzkumu.

Kancelář spolupracuje s kolegy ze zahraničních kanceláří, Stálým zastoupení ČR při EU, sekretariátem programu EUREKA, Evropskou komisí, Českou podnikatelskou reprezentací při EU (CEBRE) a zastoupeními regionů ČR v Bruselu.

Více o CZELO na www.czelo.cz

Více o našich partnerech ZDE.