Dotační programy v oblasti úspor energie

Dotační programy v oblasti úspor energie
23.8.2017

Zájemci, kteří chtějí investovat do energetických úspor, mají k dispozici aktuální přehled dostupných dotací z národních a evropských zdrojů.

Publikace nabízí přehled možných dotačních titulů, pro lepší orientaci rozdělených podle typu budovy na rodinné domy, bytové domy a veřejné budovy a podniky.

Podporovanými opatřeními ke snížení nákladů na energie a zátěže na životní prostředí jsou:

  • zateplení budovy
  • výměna zdroje tepla
  • výstavba nových nízkoenergetických budov
  • instalace vhodných měřících, regulačních a řídících prvků

Leták si můžete stáhnout v PDF formátu v levém sloupci.