Doporučení Evropské komise o podpoře NZEBs

Doporučení Evropské komise o podpoře NZEBs
15.8.2016

Dne 29. července 2016 vydala Evropská komise pokyny k podpoře budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEBs) a soubor příkladů osvědčených postupů. Připravuje tím tak členské státy na přechod k energeticky efektivnímu stavebnictví (podle platné směrnice budou muset být od roku 2020 všechny nově stavěné budovy v energeticky efektivním standartu, pro veřejné budovy začnou pravidla platit dokonce již o rok dříve).

V rámci příprav na tento přechod má také v průběhu podzimu 2016 dojít k revizi současné podoby směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performace of Buildings Directive, EPBD).

V své zprávě doporučuje Evropská komise členským státům, mimo jiné, následující:

  • Nastavit národní definice NZEBs dostatečně ambiciózně (na základě navržených referenčních energetických náročností NZEBs podle klimatických pásem).
  • Sladit politická opatření, podpůrná opatření a cíle EPBD.
  • Stále se pokud možno co nejvíce zaměřovat na rekonstrukci již existujících objektů tak, aby odpovídaly standardům NZEBs.

Další informace I odkaz na ofificální zprávu EK naleznete na www.buildup.eu.