Dobíhající Operační program Podnikání a inovace nabízí podnikatelům další 2 miliardy

Dobíhající Operační program Podnikání a inovace nabízí podnikatelům další 2 miliardy
4.9.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo čtvrté prodloužení třetí výzvy k předkládání projektů v programu podpory Rozvoj s alokací 2 miliardy korun v rámci dobíhajícího Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013. Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 17. srpna 2015 a bude ukončen 15. září 2015 ve 12 hodin.

Podnikatelé tak mají příležitost zajistit si v krátké době evropské prostředky na připravené projekty nákupů technologického vybavení firem - nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizovat projekty zvyšující efektivnost procesů. Cílem výzvy je maximálně dočerpat alokaci finančních prostředků Operačního programu Podnikání a inovace.

Realizace nejpozději do konce roku 2015

Žadatelé musí být schopni realizovat projekt nejpozději do 31. prosince 2015, přičemž žádost o platbu musí být předložena poskytovateli dotace nejpozději do 15. ledna 2016. Jak uvádí text výzvy, rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána jen na připravené projekty garantující výše uvedené termíny (realizace a podání žádosti o platbu), u nichž již proběhla výběrová řízení a byly podepsány příslušné kupní smlouvy, což jsou dva z pohledu času zásadní momenty pro posouzení, že projekt lze stihnout realizovat do konce letošního roku.

Více informací naleznete na stránkách Enterprise Europe Network ZDE. Příslušné dokumenty k této výzvě jsou ke stažení na stránkách CzechInvest ZDE.