Diskuze v Evropském domě - Energetická účinnost: kam směřuje „zelený závazek“ EU?

Diskuze v Evropském domě - Energetická účinnost: kam směřuje „zelený závazek“ EU?
9.12.2016

Na pozvání Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR, Hospodářské komory ČR a CEBRE se v pátek 2. prosince 2016 v Evropském domě v Praze konala debata na téma 'Energetická účinnost: kam směřuje „zelený závazek“ EU?'

 Na akci vystoupili experti z evropských institucí, státní správy, průmyslu a neziskového sektoru; Radoš Horáček z Evropské komise, europoslanec Evžen Tošenovský, Vladimír Sochor z Ministerstva průmyslu a obchodu, Petr Holub z Šance pro budovy a Zuzana Krejčířová (ČEZ). Diskutovali zejména o novém EU legislativním balíčku 'Čistá energie pro všechny Evropany', včetně návrhu revize směrnice o energetické účinnosti a novém ambiciózním cíl pro zvyšování energetické účinnosti do roku 2030.

Shrnutí hlavních bodů debaty najdete v tiskové zprávě na stránkách jednoho z organizátorů, České podnikatelské reprezentaci při EU v Bruselu (CEBRE).