Další termín podávání návrhů do COST

Další termín podávání návrhů do COST
23.8.2018

Do 29. listopadu 2018 mohou zájemci podávat návrhy na akce přispívájící k vědeckému, technologickému, ekonomickému, kulturnímu nebo společenskému poznání a rozvoji Evropy v rámci programu COST.

Program COST, European Cooperation in Science and Technology podporuje multi- a mezi-disciplinárovní návrhy spolupráce.

Zájemci, kteří by chtěli podat návrh na akci COST, se musí řídit pokyny SESA (Submission, Evaluation, Selection and Approval). Minimální počet zemí zahrnutých do sítě se zvýšil na sedm úplných nebo spolupracujících členů COST. Ze sedmi z nich musí být minimálně 50% z cílové země inkluzivity. Součástí návrhu je technická příloha v rozsahu max 15 stránek.

Případní zájemci si mohou detailně nastudovat podmínky programu nebo se s dotazem obrátit na zástupce programu.