ČR vydala Zprávu o pokroku plnění cílů energetické účinnosti

ČR vydala Zprávu o pokroku plnění cílů energetické účinnosti
11.5.2016

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, čl. 24, odst. 1 předkládají členské státy do 30. dubna zprávu, která poskytuje základní údaje pro sledování pokroku při plnění vnitrostátních cílů pro rok 2020.  

Zpráva informuje o spotřebě energie za rok předcházející uplynulému roku, uvádí přehled legislativních opatření, pokrok v renovaci budov ústředních vládních institucí dle čl. 5 a úspory energie dosažené v rámci povinného systému nebo alternativních opatření dle čl. 7 o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti.

Dokument si můžete přečíst na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu.