CoFund - možnost financování mezinárodní spolupráce

CoFund - možnost financování mezinárodní spolupráce
7.2.2019

Výzvy CoFund ERA-NET poskytují příležitost vědecko-výzkumným pracovníkům zažádat o finanční podporu společného mezinárodního výzkumného projektu. Je to příležitost pro české žadatele - podniky a výzkumné organizace - předložit projekty společně s mezinárodními partnery. 

Tyto výzvy jsou společně vyhlášeny organizacemi financujícími výzkum zapojenými do příslušného systému CoFund, na české straně poskytne finanční prostředky úspěšným českým žadatelům Technologická agentura ČR (TA ČR).

Cílem TA ČR je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, která českým vědcům umožní získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například pro další spolupráci nebo přípravu společných projektů v dalších programech.

Více informací o schématu najdete zde: international-collaboration/era-net-cofund-schemes

Zdroj: TA ČR