Chystaná česko-bavorská spolupráce na léta 2018-2020

Chystaná česko-bavorská spolupráce na léta 2018-2020
18.5.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Bavorským státním ministerstvem pro vzdělávání, vědu a umění a Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují po úspěšné spolupráci let minulých výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020.

Výzva bude vyhlašována na základě „Společného prohlášení o záměru k vědecké spolupráci“ daných zemí, podepsaného 3. července 2014 v Praze a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., (o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).
 
Společným cílem obou zemí je podpořit přeshraniční spolupráce, přispět k vědeckému pokroku formou financování společných projektů a k navyšování vědeckých kapacit a poskytnout příležitost mladým výzkumným pracovníkům. Výzva bude otevřena pro všechny vědecké oblasti základního výzkumu a vítány budou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a dále z oblasti věd o materiálech.
 
Uchazeči, kteří projeví zájem o možnost financování své vědecké činnosti, jsou povinni si vyhledat sami zahraničního partnera a poté podat návrh společného výzkumného projektu paralelně v České republice a Bavorsku. Předpokládané datum vyhlášení výzvy bude pravděpodobně na konci června či začátkem července a uchazeči budou mít dvouměsíční lhůtu, ve které mohou své společné návrhy projektů podat.
 
  • Pro bližší informace sledujte internetové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Se svými dotazy se také můžete obracet na kontaktního pracovníka MŠMT: Mgr. Terezie Valová, tel.: 234 812 915, email: Terezie.Valova@msmt.cz.
  • Zájemci z Bavorska se mohou obracet na Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturu, tel. 0049/941/943-5315, e-mail: sekretariat@btha.de, web: http://www.btha.cz/de/.

Zdroj: MŠMT