Chcete se stát hodnotitelem evropských projektů?

Chcete se stát hodnotitelem evropských projektů?
1.6.2020

Evropská komise rozšiřuje svou databázi expertů pro hodnocení projektů v roce 2020. Vybraní externí odborníci budou pomáhat při hodnocení žádostí o granty, projektů a výběrových řízení, poskytovat stanoviska a nabízet konzultace.

V současné databázi je přes 20 tisíc expertů. Komise momentálně hledá odborníky ze všech oborů, zejména ženy a zástupce nových členských zemí (tj. včetně České republiky). Odborníci se budou podílet na hodnocení žádostí a vyhodnocování běžících projektů a budou se vyjadřovat k připravovaným a implemtovaným evropským programům.

Výběr expertů probíhá pravidelně a průběžně na základě kritérií z databáze, do níž se můžete registrovat.

Případní zájemci mohou zhlédnout propagační video.

Zdroj: TC AV ČR