Cena EU pro ženy podnikatelky 2018

Cena EU pro ženy podnikatelky 2018
21.9.2017

Evropská komise vyhlásila 5. ročník soutěže EU Prize for Women Innovators, která je určena ženám podnikatelkám, které vytvořily mimořádně inovativní produkty a úspěšně je přivedly na trh. 

Soutěže se mohou zúčastnit ženy z celé EU (nebo ze země přidružené k programu Horizont 2020), které založily svoji společnost v období před 1. lednem 2016 a zároveň čerpaly poznatky z veřejného či soukromého výzkumu, nebo z prostředků na podporu inovací.

Výherkyně, která v soutěži získá první místo, obdrží cenu ve výši 100 tisíc eur. Druhé místo je odměněno výhrou ve výši 50 tisíc eur, třetí místo pak 30 tisíci eur. Speciální cena ve výši 20 tisíc eur je připravena pro mladé inovátorky do 30 let (Rising Innovator Award).

Uzávěrka soutěže je 15. listopadu 2017. Poté porota vybere 4 vítězky, které budou vyhlášeny na Mezinárodní Den žen 8. března 2018. Více informací zde.