Call for Papers - Smart Cities Symposium Prague 2019

Call for Papers - Smart Cities Symposium Prague 2019
12.11.2018

Dopravní fakulta ČVUT v Praze vás vyzývá k podávání článků na 5. výroční konferenci Smart Cities (SCSP 2019). Akce se bude konat 23. – 24. května 2019 v Praze.

Klíčovým tématem SCSP 2019 bude Chování lidí - výběr aktivit a chování v dopravě. Sympozium se bude věnovat také těmto oblastem:

  • Systémový přístup k transformaci Smart Cities
  • Zpracování dat, algoritmy, simulace a předpovědi
  • Technologie pro Smart Cities
  • Lidský faktor a města pro život
  • Udržitelná města
  • Příklady dobré praxe

Vědci z různých odvětví jsou zváni k participaci. Konečné verze článků je možné zaslat do 31.1.2019.
Články budou zveřejněny na IEEE Xplore, Web of Science a Scopus.

Další informace na scsp2019.fd.cvut.cz (brzy v provozu) nebo na scsp2019@fd.cvut.cz.