Call for Papers: Smart Cities Symposium Prague 2017 - prodloužení příjmu příspěvků

Call for Papers: Smart Cities Symposium Prague 2017 - prodloužení příjmu příspěvků
2.3.2017

Od 25. do 26. května 2017 se bude v Praze konat již třetí ročník Smart Cities Symposium Prague 2017, konference zaměřené na chytrá města a vše, co se jich týká – od technologií až po sociální aspekty. Organizátory akce jsou České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ČVUT, ve spolupráci s Platformou EEB-CZ.

Symposium bude zahrnovat následující klíčové oblasti:

  • Energetická efektivita budov
  • Systémový přístup k transformaci chytrých měst
  • Informace a zpracování dat, algoritmy, simulace a predikce
  • Technologie pro chytrá města
  • Sociální aspekty chytrých měst
  • Osvědčené postupy pro transformaci chytrých měst

Vítáme všechny odborníky z výše zmíněných oblastí – pokud máte zájem aktivně se symposia zúčastnit, zašlete nám prosím své plné příspěvky nově do 20. března 2017. Celou výzvu si můžete stáhnout v příloze tohoto článku vlevo.

Pro další informace o Smart Cities Symposium Prague 2017 můžete kontaktovat organizátory na scsp2017@fd.cvut.cz nebo navštívit oficiální webové stránky akce scsp2017.fd.cvut.cz.