Byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Consolidator Grants

Byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Consolidator Grants
27.10.2016

Byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Consolidator Grants (ERC-CoG-2017). Výzva s rozpočtem 575 milionů euro má uzávěrku 9. února 2017. Předpokládá se, že bude podpořeno zhruba 320 individuálních řešitelů/projektů.

Více informací najdete na stránkách Participant Portal.

Co jsou ERC Consolidator Grants?

ERC Consolidator Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před fixním datem 1.1. roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC. Předpokladem úspěchu jsou však dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry (alespoň 10 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech, z čehož několik významných publikací by mělo být bez podílu Ph.D. školitele, zvané přednášky, vědecká ocenění apod.) a zároveň excelentní originální myšlenka. Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let.

Více na stránkách European Research Council.