BUILD UPON - na pomoc evropským renovacím

BUILD UPON - na pomoc evropským renovacím
7.5.2015

BUILD UPON je evropský inovativní projekt naplánovaný na dva roky s celkovým rozpočtem 2,35 mil. EUR, který v březnu zahájila Evropská rada pro šetrné budovy. Cílem tohoto projektu je pomoci evropským zemím navrhnout a implementovat silnou, dlouhodobou národní strategii pro renovaci stávajících budov.

Projekt BUILD UPON má pomoci navrhnout a řídit implementaci dlouhodobého rámce pro zvýšení rozsahu hluboké energeticky efektivní rekonstrukce ve 13 evropských zemích: Česká republika, Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Turecko.

Projekt obdržel finanční prostředky z programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody pod číslem 649727.

Více informací o projektu najdete v Project Summary na stránkách World Green Building Council.