Blíží se vyhlášení 1. veřejné soutěže v programu ÉTA

Blíží se vyhlášení 1. veřejné soutěže v programu ÉTA
19.7.2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) oznámila, že dne 15. 8. 2017 bude vyhlášena 1. veřejná soutěž v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. 

Program ÉTA, který navazuje na dobíhající program OMEGA, je zaměřen na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Program podpoří projekty, které jsou zaměřeny na přínos multidisciplinárních přístupů, propojí výzkum technického a netechnického charakteru a vytěží potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím. Hlavním cílem programu je zmírňování hrozeb a využívání příležitostí v kontextu současných i budoucích výzev 21. století.

Program ÉTA bude probíhat v letech 2018-2023 a jsou na něj vyčleněny 3 mld. Kč. Novinkou je role tzv. „aplikačního garanta“, která má zaručit lepší přenos výsledků výzkumu do praxe. Maximální možná míra podpory je 90% uznatelných nákladů.

Více o programu naleznete na stránkách TA ČR.

Záznam ze semináře k 1. veřejné soutěži, který se konal tento týden v Praze a Brně, si můžete poslechnout zde.