Menu

Novinky

Zápis ze semináře: Využívání komunitárních programů v ČR a doplňkovost na programy ESI fondů
6.12.2016

Zápis ze semináře: Využívání komunitárních programů v ČR a doplňkovost na programy ESI fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pořádalo dne 5. 12. 2016 seminář s názvem Využívání komunitárních programů v ČR a doplňkovost na programy ESI fondů, v rámci kterého prezentovalo výsledky Analýzy komunitárních programů EU, jejíž zpracování dostala na starost společnost Ernst & Young. Jejím cílem bylo mimo jiné získat informace o využívání těchto programů i s ohledem na doplňkovost s programy ESIF. Také byly prezentovány výstupy z mapování úspěšnosti českých žadatelů.

Časový přehled připravovaných výzev evropských a národních programů
5.12.2016

Časový přehled připravovaných výzev evropských a národních programů

Zabýváte-li se vědou, výzkumem či inovacemi, můžete i v následujícím roce využít některého z aktuálních dotačních programů. Níže naleznete časový harmonogram vyhlašování výzev v jednotlivých evropských i národních programech zaměřených na oblast vědy.

EU nový energetický balíček
2.12.2016

EU nový energetický balíček

Evropská komise 30. listopadu představila dlouho očekávaný energetický balíček, Clean Energy for All Europeans, díky němuž by se měla Evropská unie stát lídrem globálního přechodu k čisté energii.

RVVI schválila nové zásady hodnocení výzkumných organizací
1.12.2016

RVVI schválila nové zásady hodnocení výzkumných organizací

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila minulý týden metodiku hodnocení výzkumných organizací od roku 2017, která přinese zásadní změnu stávajícího systému. Radou schválený materiál je výsledkem intenzívních jednání se zástupci hlavních aktérů (segmentů) vědeckovýzkumného prostředí, tedy vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a rezortních výzkumných organizací a organizací průmyslového výzkumu.

Nově vzniklé Sdružení energetických manažerů pomůže obcím nejen s energeticky úspornými projekty
29.11.2016

Nově vzniklé Sdružení energetických manažerů pomůže obcím nejen s energeticky úspornými projekty

Minulý týden oficiálně zahájilo svou činnost Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO). Jeho hlavním cílem bude šířit praktické ukázky a postupy realizace energeticky efektivních opatření a energetického managementu na komunální úrovni. Věnovat se bude i projektům udržitelné dopravy.

Pečeť excelence pro žadatele o granty Evropské rady pro výzkum
28.11.2016

Pečeť excelence pro žadatele o granty Evropské rady pro výzkum

Dne 23. listopadu 2016 oznámil komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas ve svém proslovu na konferenci slovenského předsednictví Rady EU 'Spreading Excellence and crossing the Innovation Divide' rozhodnutí rozšířit schéma Pečeť excelence na projekty podávané ve výzvách Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC).

Výkonnost členských států ve VaV a úspěšnost v programu H2020
25.11.2016

Výkonnost členských států ve VaV a úspěšnost v programu H2020

Evropská komise zveřejnila zprávy o výkonnosti členských států ve výzkumu a vývoji a aktualizovaný profil každé země spolu s ukazateli úspěšnosti v projektech programu Horizont 2020.

Platforma EEB-CZ na Smart City Expo World Congress 2016
25.11.2016

Platforma EEB-CZ na Smart City Expo World Congress 2016

Zástupce Platformy EEB-CZ se zúčastnil třídenního odborného veletrhu a konference Smart City Expo World Congress, které se konaly od 15. do 17. listopadu 2016 a stejně jako minulé ročníky se uskutečnily v Barceloně. Mottem toho letošního bylo „Cities for Citizens“, tedy „Města pro občany“. V tomto duchu se také celá akce nesla, potvrdila tak důležitost stále více vyzdvihovaného působení lidského faktoru v konceptu chytrých měst.