Menu

Novinky

RVVI schválila nové zásady hodnocení výzkumných organizací
1.12.2016

RVVI schválila nové zásady hodnocení výzkumných organizací

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila minulý týden metodiku hodnocení výzkumných organizací od roku 2017, která přinese zásadní změnu stávajícího systému. Radou schválený materiál je výsledkem intenzívních jednání se zástupci hlavních aktérů (segmentů) vědeckovýzkumného prostředí, tedy vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a rezortních výzkumných organizací a organizací průmyslového výzkumu.

Nově vzniklé Sdružení energetických manažerů pomůže obcím nejen s energeticky úspornými projekty
29.11.2016

Nově vzniklé Sdružení energetických manažerů pomůže obcím nejen s energeticky úspornými projekty

Minulý týden oficiálně zahájilo svou činnost Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO). Jeho hlavním cílem bude šířit praktické ukázky a postupy realizace energeticky efektivních opatření a energetického managementu na komunální úrovni. Věnovat se bude i projektům udržitelné dopravy.

Pečeť excelence pro žadatele o granty Evropské rady pro výzkum
28.11.2016

Pečeť excelence pro žadatele o granty Evropské rady pro výzkum

Dne 23. listopadu 2016 oznámil komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas ve svém proslovu na konferenci slovenského předsednictví Rady EU 'Spreading Excellence and crossing the Innovation Divide' rozhodnutí rozšířit schéma Pečeť excelence na projekty podávané ve výzvách Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC).

Výkonnost členských států ve VaV a úspěšnost v programu H2020
25.11.2016

Výkonnost členských států ve VaV a úspěšnost v programu H2020

Evropská komise zveřejnila zprávy o výkonnosti členských států ve výzkumu a vývoji a aktualizovaný profil každé země spolu s ukazateli úspěšnosti v projektech programu Horizont 2020.

Platforma EEB-CZ na Smart City Expo World Congress 2016
25.11.2016

Platforma EEB-CZ na Smart City Expo World Congress 2016

Zástupce Platformy EEB-CZ se zúčastnil třídenního odborného veletrhu a konference Smart City Expo World Congress, které se konaly od 15. do 17. listopadu 2016 a stejně jako minulé ročníky se uskutečnily v Barceloně. Mottem toho letošního bylo „Cities for Citizens“, tedy „Města pro občany“. V tomto duchu se také celá akce nesla, potvrdila tak důležitost stále více vyzdvihovaného působení lidského faktoru v konceptu chytrých měst.

Nová zelená úsporám: nově na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody
24.11.2016

Nová zelená úsporám: nově na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily tento týden novou kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám zaměřenou na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Pro stavebníky bytových domů z řad fyzických i právnických osob je v ní k dispozici alokace ve výši 100 milionů korun. Vedle stávající dotační nabídky pro rodinné a bytové domy se portfolio programu Nová zelená úsporám navíc zcela nově rozrůstá o další moderní stavební “eko prvky” - o dotace na budování zelených střech a využívání tepla z odpadní vody.

Report GABC: Směrem k odolným budovám s téměř nulovou spotřebou energie
23.11.2016

Report GABC: Směrem k odolným budovám s téměř nulovou spotřebou energie

Nová zpráva Globální aliance pro budovy a stavebnictví (GABC) znovu potvrzuje význam stavebnictví jako jednoho z hlavních producentů globálních emisí skleníkových plynů (GHG). To zároveň ukazuje, že snaha o dekarbonizaci tohoto odvětví prostřednictvím zaváděním komplexních politických rámců a udržením stávající rychlosti přechodu k energeticky úsporným technologiím a konstrukčním přístupům mohou přinést pozitivní vliv z hlediska hospodářského, sociálního, zdravotního, a znamenají tedy významný přínos pro životní prostředí.

Přestavte brownfield s finanční podporou Evropské unie
22.11.2016

Přestavte brownfield s finanční podporou Evropské unie

Podnikatelé, kteří nechtějí investovat do výstavby nových objektů, mohou pro své firmy zajistit prostory s pomocí fondů EU. Evropské dotace totiž nemíří pouze na nedotčené stavební parcely, ale zejména do starých zemědělských skladů, opuštěných škol či zchátralých budov – tzv. brownfieldů.