Menu

Novinky

Zapojte se s námi do veřejné konzultace EK k hodnocení programu Horizont 2020
10.11.2016

Zapojte se s námi do veřejné konzultace EK k hodnocení programu Horizont 2020

Platforma EEB-CZ připravuje poziční dokument, který bude souhrnně reprezentovat názory českých odborníků a dalších zainteresovaných stran na program Horizont 2020. Otevírá se Vám tak příležitost vyjádřit své názory, které budou mít v Evropské komisi větší váhu než individuální příspěvky.

Platforma EEB-CZ na meziregionální konferenci projektu FINERPOL v Anglii
9.11.2016

Platforma EEB-CZ na meziregionální konferenci projektu FINERPOL v Anglii

Minulý týden od 2. 11. do 4. 11. pořádala městská rada města Plymouth třetí meziregionální setkání partnerů a stakeholderů projektu FINERPOL, kterého se zúčastnili zástupce Platformy EEB-CZ, Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a přizvaní stakeholdeři.

Nová podpůrná služba Evropské komise pro šíření a využívání výsledků výzkumu - Support Services for Exploitation of Research Results (SSERR)
9.11.2016

Nová podpůrná služba Evropské komise pro šíření a využívání výsledků výzkumu - Support Services for Exploitation of Research Results (SSERR)

Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG-RTD) zahájilo poskytování nové služby technické podpory v šíření vědeckých výsledků pro projekty 7. rámcového programu, tematické priority číslo 5: „Energy“ a programu Horizont 2020, výzvy „Bezpečná, čistá a účinná energie", s cílem maximalizovat jejich přidanou hodnotu a dopad.
Seminář: Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách
8.11.2016

Seminář: Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách

Think-tank IDEA Národohospodářského ústavu AV ČR pořádá 2. 12. 2016 v Praze diskusní seminář na téma Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách.

Seminář: nové výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
7.11.2016

Seminář: nové výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Agentura pro podnikání a inovace pořádá sérii seminářů v krajích, jejichž cílem je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Dnes vstupuje v platnost klimatická dohoda z Paříže
4.11.2016

Dnes vstupuje v platnost klimatická dohoda z Paříže

Po necelém roce od přijetí smlouvy na jednání států OSN v Paříži vstupuje dnes 4. listopadu 2016 oficiálně v platnost mezinárodní klimatická dohoda. Jde o rekordně krátkou dobu mezi schválením dohody na jednání konference OSN a vstupem samotné dohody v platnost. Před 30 dny totiž byly naplněny podmínky pro vstup v platnost této smlouvy, poté co ji ratifikovalo 55 smluvních stran Rámcové úmluvy OSN, jejichž souhrnný podíl na globálních emisích skleníkových plynů dosahoval 55 %. Od naplnění těchto podmínek zítra uplyne měsíc a smlouva tak vstoupí v platnost.

Den otevřených dveří na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
3.11.2016

Den otevřených dveří na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) zve zájemce z řad odborníků i veřejnosti na den otevřených dveří v rámci mezinárodní akce Dny pasivních domů 2016. V Buštěhradě, kde UCEEB sídlí, se můžete v pátek 11. listopadu od 13.00 nebo od 15.00 hodin těšit na komentovanou prohlídku univerzitního centra, které slouží jako laboratoř i administrativní budova zároveň.

Aktualizovaný harmonogram výzev OP VVV 2016 a 2017
2.11.2016

Aktualizovaný harmonogram výzev OP VVV 2016 a 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je řídícím orgánem pro Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváním zveřejnilo dne 31. 10. 2016 aktualizovaný Harmonogram výzev OP VVV 2016 (4. verze) a také nově schválený Harmonogram pro rok 2017.