Menu

Novinky

Evropská inovační partnerství
12.1.2017

Evropská inovační partnerství

Evropská inovační partnerství (European Innovation Partnerships, EIP) představují nový koncept v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, který má prostřednictvím zaměření na společenské výzvy, koordinace aktivit a urychlení uvedení inovativních myšlenek a přístupů na trh napomoci dosažení cíle strategie Evropa 2020, tedy inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění.

Projekt DIGIMAT na podporu digitalizace malých a středních podniků
11.1.2017

Projekt DIGIMAT na podporu digitalizace malých a středních podniků

Mnohé firmy mají o možnostech digitalizace jen omezené povědomí. Chtějí-li zůstat konkurenceschopné, musejí reagovat na nové trendy Průmyslu 4.0. Pomoci jim v tom má projekt DIGIMAT. Jihomoravské inovační centrum na něj získalo z Evropské komise 50 tisíc EUR.

Startuje příjem žádostí o dotace na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody
10.1.2017

Startuje příjem žádostí o dotace na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR společně otevřely zcela novou výzvu v programu Nová zelená úsporám, která podpoří výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Pro stavebníky je v ní připraveno celkem 100 milionů korun. Počínaje 9. lednem je rovněž možné žádat o dotaci na nové eko-prvky, kterými se rozšiřuje dosavadní nabídka podporovaných opatření ve stávajících kontinuálních výzvách, v nichž je možné o dotaci žádat až do konce roku 2021.

Zapojili jsme se do veřejné konzultace Evropské komise na téma hodnocení rámcového programu Horizont 2020
9.1.2017

Zapojili jsme se do veřejné konzultace Evropské komise na téma hodnocení rámcového programu Horizont 2020

Od 20. října 2016 do 15. ledna 2017 probíhá veřejná konzultace Evropské komise na téma střednědobého hodnocení rámcového programu Horizont 2020. Platforma EEB-CZ ve spolupráci s externími experty v oboru energetické efektivity budov připravila poziční dokument.

Druhá monitorovací zpráva programu HORIZONT 2020
5.1.2017

Druhá monitorovací zpráva programu HORIZONT 2020

Evropská komise zveřejnila druhou monitorovací zprávu programu Horizont 2020, která shrnuje data dostupná k doposud uzavřeným výzvám v letech 2014 a 2015 a poskytuje tak přehled dosavadní implementace programu H2020. Počet žádostí v programu meziročně vzrostl o čtvrtinu.

Přijímací řízení na EIT Digital Master School zahájeno
4.1.2017

Přijímací řízení na EIT Digital Master School zahájeno

Již koncem roku 2016 bylo zahájeno přijímací řízení k dvouletému magisterskému studiu znalostního a inovačního společenství EIT Digital s termínem zahájení studia na podzim 2017. Absolventi získají dva magisterské tituly od dvou předních evropských vysokých škol a certifikát od Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).

Harmonogram výzev OP VVV v roce 2017
3.1.2017

Harmonogram výzev OP VVV v roce 2017

V roce 2017 plánuje ŘO OP VVV vyhlásit celkem 12 výzev, které budou zaměřeny na výzkum a vývoj, vysoké školy či regionální školství. První výzvy budou vyhlášeny již během ledna, a to hlavně v Prioritní ose 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum.

Konkurence v programu HORIZONT 2020 se zvyšuje
2.1.2017

Konkurence v programu HORIZONT 2020 se zvyšuje

Míra úspěšnosti programu HORIZONT 2020 se za první dva roky své existence pohybuje kolem 10,7 procent ve srovnání s cca 20 procenty, kterých žadatelé dosahovali v 7. rámcovém programu EU v období 2007-2013.