Menu

Novinky

Skupina Construction 4.0 Europe
15.2.2018

Skupina Construction 4.0 Europe

Na profesní síti LinkedIn vznikla nová skupina Construction 4.0 Europe. Cílem je sdružit na jednom místě všechny zainteresované strany, které chtějí přispět k diskuzi o digitální budoucnosti evropského hodnotového řetězce ve stavebnictví. Skupinu zajímají vize, potřeby, příležitosti, výzvy, ale také řešení a možnosti dalšího vývoje.

Společný informační den FET Open, SEWP a SwafS
14.2.2018

Společný informační den FET Open, SEWP a SwafS

Technologické centrum AV ČR zve všechny zájemce na společný informační den ke třem částem programu H2020, do jejichž výzev se mohou zapojit české subjekty z jakékoliv oblasti výzkumu (tj. bez výrazného tematického omezení). Jedná se o FET Open (Budoucí a vznikající technologie), SEWP (Šíření excelence a rozšiřování účasti) a SwafS (Věda se společností a pro společnost).

Webinář - Renovace domů v Evropě z pohledu uživatelů
8.2.2018

Webinář - Renovace domů v Evropě z pohledu uživatelů

Evropská komise v partnerství s Iniciativou OSN pro životní prostředí pořádá v úterý 27. února 2018 z 11.00 do 13.00 hodin středoevropského času webinar o renovaci domů v Evropě z perspektivy uživatelů. 

Přehled dotačních příležitostí pro VaVaI
6.2.2018

Přehled dotačních příležitostí pro VaVaI

Seznam aktuálních informací o otevřených výzvách ve vědě, výzkumu a inovacích podpořených z evropských fondů najdete na portálu EuCalls.net, který provozuje řecký Institute of Entrepreneurship Development. 

Nové způsoby financování renovací budov
5.2.2018

Nové způsoby financování renovací budov

Mezi inspirativními příklady dobré praxe v oblasti financování energetické obnovy budov se dostaly i příklady z České republiky. Obsahuje je nově spuštěný online nástroj Finermap, který umožňuje vlastníkům a správcům veřejných a soukromých budov, zástupcům měst a obcí nebo malým a středním podnikům rychle a intuitivně najít zajímavé formy financování prostřednictvím nedotačních finančních nástrojů.

Vyhlášení výzvy INTER-EUREKA LTE218
1.2.2018

Vyhlášení výzvy INTER-EUREKA LTE218

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 4. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

Dotazník pro vlastníky bytových domů
29.1.2018

Dotazník pro vlastníky bytových domů

Řídicí orgán IROP a ČVUT UCEEB se obrací na vlastníky bytových domů s prosbou o vyplnění dotazníku, který byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Zaměřuje se zejména na majitele bytových domů mimo Prahu, kteří zvažují investice do snížení energetické náročnosti bytových domů. 

Nová výzva IROP na energetické úspory v bytových domech
25.1.2018

Nová výzva IROP na energetické úspory v bytových domech

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, v těchto dnech vyhlásil novou výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Pro žadatele je připraveno celkem 3,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu.