Menu

Novinky

Přehled dotačních příležitostí pro VaVaI
6.2.2018

Přehled dotačních příležitostí pro VaVaI

Seznam aktuálních informací o otevřených výzvách ve vědě, výzkumu a inovacích podpořených z evropských fondů najdete na portálu EuCalls.net, který provozuje řecký Institute of Entrepreneurship Development. 

Nové způsoby financování renovací budov
5.2.2018

Nové způsoby financování renovací budov

Mezi inspirativními příklady dobré praxe v oblasti financování energetické obnovy budov se dostaly i příklady z České republiky. Obsahuje je nově spuštěný online nástroj Finermap, který umožňuje vlastníkům a správcům veřejných a soukromých budov, zástupcům měst a obcí nebo malým a středním podnikům rychle a intuitivně najít zajímavé formy financování prostřednictvím nedotačních finančních nástrojů.

Vyhlášení výzvy INTER-EUREKA LTE218
1.2.2018

Vyhlášení výzvy INTER-EUREKA LTE218

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 4. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

Dotazník pro vlastníky bytových domů
29.1.2018

Dotazník pro vlastníky bytových domů

Řídicí orgán IROP a ČVUT UCEEB se obrací na vlastníky bytových domů s prosbou o vyplnění dotazníku, který byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Zaměřuje se zejména na majitele bytových domů mimo Prahu, kteří zvažují investice do snížení energetické náročnosti bytových domů. 

Nová výzva IROP na energetické úspory v bytových domech
25.1.2018

Nová výzva IROP na energetické úspory v bytových domech

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, v těchto dnech vyhlásil novou výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Pro žadatele je připraveno celkem 3,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu.

Investiční fórum Paktu starostů - financování energetické efektivity
24.1.2018

Investiční fórum Paktu starostů - financování energetické efektivity

Agentura EASME ve spolupráci s Paktem starostů pořádá 21. února 2018 v Bruselu celodenní akci zaměřenou na zvýšení investic do udržitelné energetiky a změn klimatu nutných k dosažení EU klimatických a energetických cílů pro roky 2020 a 2030.

Veřejné konzultace o budoucnosti evropských fondů
23.1.2018

Veřejné konzultace o budoucnosti evropských fondů

Evropská komise spustila nové veřejné konzultace o budoucnosti EU fondů.

SAVE THE DATE: Konference o veřejné politice ve VaVaI
22.1.2018

SAVE THE DATE: Konference o veřejné politice ve VaVaI

První ročník odborné konference na téma veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací se uskuteční 20. září 2018 v prostrorách Technologického centra AV ČR, které je také spolupořadatelem akce.