Menu

Výzva pro experty do nových skupin EIP-AGRI

European Innovation Partnership „Agricultural Productivity and Sustainability“

Délka trvání: 1 rok
Pozice: Člen expertní skupiny
Země: EU
Platnost do: 17.7.2016

Evropské inovační partnerství „Zemědělská produktivita a udržitelnost“ (European Innovation Partnership „Agricultural Productivity and Sustainability“, EIP AGRI) hledá odborníky z oblasti zemědělství, věd, průmyslu, sdružení spotřebitelů, nevládních organizací a dalších relevantních subjektů do svých nových pracovních skupin (focus groups).

Pracovní skupiny budou zaměřeny na témata:

  • Robust and resilient dairy production systems
  • Agroforestry: pathways to integrate woody vegetation with specialised crop and livestock systems
  • Diseases and pests in viticulture

Úkolem těchto skupin je prozkoumat praktická inovativní řešení problémů či příležitosti v dané oblasti, shromáždit zkušenosti relevantních projektů a sdílet je napříč všemi zúčastněnými hráči. Skupiny mívají až 20 členů a působí přibližně po dobu 12 měsíců. Od zahájení EIP AGRI bylo zřízeno 20 takových skupin, z nichž některé již svoji činnost ukončily (více informací o „focus groups“ naleznete zde).

Výzva je otevřena do 17. 7. 2016 a detaily naleznete zde.