Menu

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - ŘECKO

Délka trvání:
Pozice:
Země: Řecko
Platnost do: 12.1.2018

Řecká strana nabízí na akademický rok 2018/2019 jedno desetiměsíční stipendium ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu, které je možno rozdělit na dvě pětiměsíční stipendia.

Stipendium je určeno k postgraduálnímu studiu nebo výzkumu.
Definice postgraduálního studia/výzkumu aplikovaná řeckou stranou zahrnuje i navazující magisterské studium/samostatnou výzkumnou práci v rámci diplomového projektu.

O stipendium se mohou ucházet studenti/studentky doktorských studijních programů a studenti/studentky navazujících magisterských studijních programů a vyšších ročníků magisterských studijních programů nenavazujících na bakalářské (v posledně jmenovaném případě bylo nutné doložit ekvivalent bakalářského titulu).

Uchazeči si museli sami předjednat přijetí na řeckou vysokou školu. Výzkumný pobyt bylo možné absolvovat i ve výzkumném středisku při vysoké škole - "Research Educational Centre.

Více info zde.