Menu

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv – RAKOUSKO

státní univerzity, odborné VŠ

Délka trvání:
Pozice:
Země: Rakousko
Platnost do: 15.3.2018

Program pro podporu bilaterální spolupráce v terciálním sektoru AKTION Česká republika - Rakousko nabízí stipendium pro studenty magisterských/doktorských studijních programů a akademické pracovníky.

Uchazeči mohou být občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu v magisterském nebo doktorském studijním programu, příp. jsou zaměstnáni na oprávněných institucích v České republice (tj. veřejné vysoké školy dle přílohy č. 1. Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.).

Délka pobytu:

  • semestrální stipendia 1 - 5 měsíců
  • krátkodobé výzkumné pobyty 1 - 3 měsíce

Žádosti je možné podávat do 15. 03. na zimní semestr, respektive 31. 10. na letní semestr.

Více zde