Menu

Program Spolupráce škol a stipendia v rámci fondů EHP a Norských fondů

Délka trvání: nespecifikováno
Pozice: Studenti a zaměstnanci univerzit
Země: Island, Lichtenštejnsko a Norsko
Platnost do: 12.10.2015

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7). Výzva je zaměřena jak na projekty institucionální spolupráce, tak i projekty mobilit. Žádosti je možné podat jak individuálně, tak za instituci, žadateli o grant mohou být v rámci Norských fondů studenti a pracovníci vysokých škol různých oborů a zaměření.

Program Spolupráce škol a stipendia je jedním z programů v rámci Norských fondů a fondů EHP. Jeho hlavním cílem je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou republikou. Program usiluje o podporu lidských zdrojů a znalostní základny v České republice a posiluje spolupráci mezi českými vzdělávacími institucemi a vzdělávacími institucemi v donorských zemích.

Příslušná výzva v českém i anglickém jazyce je včetně bližších podmínek ke stažení ZDE