Menu

Program Erasmus+

-

Délka trvání: Max. 12 měsíců
Pozice: Zahraniční pobyty a stáže
Země: EU
Platnost do: 31.12.2017

Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2014 až 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Je skvělou příležitostí pro zájemce o studium nebo zahraniční stáže v rámci EU - EEB-CZ Vám přináší stručný přehled základních příležitostí, kterých mohou využít studenti i pedagogičtí pracovníci.

Studium

 • Pro studenty a doktorandy, kteří mají po celou dobu stáže status studenta.
 • Maximální délka pobytu 12 měsíců.
 • Je třeba zvolit instituci, se kterou má buď vysílající univerzita nebo některá z jejích částí uzavřenou interinstitucionální dohodu o výměně studentů.
 • Do programu je třeba se přihlásit minimálně půl roku dopředu.

Pracovní stáže

 • Pro studenty a doktorandy, kteří mají po celou dobu stáže status studenta, případně pro budoucí absolventy (v omezeném rozsahu).
 • Finanční podpora bude poskytována výlučně na pracovní stáž v hostitelské organizaci (typicky se bude jednat o soukromé organizace), přičemž se musí jednat o práci na plný úvazek a pracovní stáž musí být uznatelná jako součást studijního programu na vysílající instituci.
 • Program není určen pro financování aktivit souvisejících s diplomovými a disertačními pracemi (v těchto případech volte Erasmus+ - Studium).
 • Minimální délka stáže 2 měsíce, maximální 12 měsíců.
 • Do programu je třeba se přihlásit minimálně půl roku dopředu.

Výukové pobyty

 • Pro pedagogické pracovníky.
 • Minimální délka 2 dny, maximální délka 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden).
 • Umožňuje vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci.
 • Je třeba zvolit instituci, se kterou má buď vysílající univerzita nebo některá z jejích částí uzavřenou interinstitucionální dohodu o výměně studentů.
 • Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.
 • Do programu je třeba se přihlásit minimálně půl roku dopředu.

Školení

 • Pro pedagogické pracovníky.
 • Minimální délka 2 dny, maximální délka 2 měsíce.
 • Aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.
 • Je třeba zvolit instituci, se kterou má buď vysílající univerzita nebo některá z jejích částí uzavřenou interinstitucionální dohodu o výměně studentů.
 • Do programu je třeba se přihlásit minimálně půl roku dopředu.

Další informace o programu Erasmus+ naleznete na oficiálním webu http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.