Menu

Professional Doctorate in Engineering (PDEng) - Smarter utilization of thermal mass in high-performance building

Eindhoven University of Technology

Délka trvání: 2 roky
Pozice: Professional Doctorate in Engine
Země: Eindhoven, NETHERLANDS
Platnost do: 27.3.2016

Požadavky:

  • vysoce motivovaný kandidát s titulem MSc v Architectural Engineering, Building Science, Building, Civil, Mechanical or Environmental Engineering, nebo ekvivalentní.
  • Zájem o fyzikální procesy (teplo, vzduch a přenos vlhkosti) v zastavěném prostředí, udržitelné energetické technologie a zkušeností v oblasti počítačové simulace energetické náročnosti budov
  • zájem na vývoji nových udržitelných technologií a aplikací pro zastavěného prostředí.
  • akademický přístup s cílem vyvinout nové technologie a provádět aplikovaný výzkum s integrovaným pohledem na to, co je potřeba pro budoucí zastavěné prostředí
  • vynikající znalost anglického jazyka - mluvená a psaná forma

Více informací najdete zde.