Menu

Postdoktorský výzkumný program v Rize

RTU

Délka trvání: 3 roky
Pozice:
Země: Riga, Lotyšsko
Platnost do: 29.9.2017

Postdoktorský výzkumný program „Postdoctoral research Aid“ na Technické univerzitě v Rize (RTU) je určen žadatelům z celého světa. Cílem je přilákat postdoktorandské výzkumné pracovníky, kteří by přispěli k rozvoji vynikajícího výzkumu na RTU v souladu se strategickými cíli univerzity. 

Výzkumný projekt musí přispět k dosažení Strategie chytré specializace Lotyšska a musí být v souladu s prioritními oblastmi RTU:

  • Energie a životní prostředí
  • Město a rozvoj
  • Informace a komunikace
  • Doprava
  • Materiály, procesy a technologie
  • Bezpečnost a zabezpečení

Žadatelé o stipendium musí nabýt PhD titul po 15. 12. 2012, délka trvání stipendia max. 36 měsíců.
Uzávěrka přihlášek je 29. září 2017.

Více o programu na https://www.rtu.lv/en/science/post-doctoral/activity-post-doctoral-research-aid