Menu

Postdoktorský studijní program ISTplus

IST Austria

Délka trvání: 2 roky
Pozice:
Země: Rakousko
Platnost do: 15.9.2017

Postdoktorský program ISTplus na rakouském Institutu vědy a techniky (IST) je určen vynikajícím výzkumným pracovníkům a je částečně financován Evropskou unií v rámci programu Horizont 2020, akce Marie Skłodowska-Curie. 

Program je otevřen kvalifikovaným uchazečům z celého světa, kteří chtějí strávit postdoktorskou fázi své kariéry ve vědeckém výzkumu na IST v Rakousku.

Žádosti se podávají dvakrát ročně, uzávěrka přihlášek je 15. března a 15. září. Předpokládaný počet udělených stipendií je 12, pokud není uvedeno jinak. Financování je zpravidla poskytováno po dobu dvou let, ačkoli kontrakt může být prodloužen.

Požadavky:

  • Splnění požadavků mezinárodní mobility v rámci akce Marie Curie – relokace do Rakouska nebo pokud je žadatel již v Rakousku, musí zde být méně než 12 měsíců v posledních 3 letech před vyhlášením výzvy.
  • Formální splnění všech požadavků PhD studia a kopie diplomu před zahájením pracovního poměru
    (nesmí být déle než 5 měsíců od vyhlášení nabídky ke stipendiu).
  • Postdoci, kteří jsou již zaměstnáni v IST Austria, nejsou oprávněni žádat.

Více o programu na http://ist.ac.at/de/forschung/postdoctoral-research/istplus/.