Post-doc stipendia ve Velké Británii

Instituce a oddělení britské Rady pro vědu a technologie

Délka trvání: 24 měsíců
Pozice: Post-doc
Země: Velká Británie
Platnost do: 14.10.2016

Rada pro vědu a technologie (Science and Technology Facilities Council, STFC), nabízí stipendia pro mezinárodní vědce, Rutherford International Fellowship Programme, která jsou částečně financována Evropskou komisí v rámci programu H2020 Marie Skodowska-Curie COFUND.

Stipendijní program umožní až 36 post-doktorandským vědeckým pracovníkům výzkumný pobyt v STFC odděleních a zařízeních, včetně vědeckého centra Diamond Light Source.

Individuální zájemci s nejméně čtyřletou vědeckou zkušeností nebo s PhD titulem v žádosti musí popsat svůj konkrétní plán výzkumné činnosti, které se v STFC zařízeních chtějí věnovat. Zároveň musí splnit kritéria nadefinovaná v rámci COFUND grantu.

Více o stipendiu a oddělěních STFC.