Menu

Ph.D. pozice "Strategie pro energetickou transformaci budov“

ETH Zurich

Délka trvání: 12 měsíců
Pozice: Ph.D. výzkumník
Země: Zurych, Switzerland
Platnost do: 8.11.2015

Fakulty stavební fyziky ETHZ otevřela pozici pro Ph.D. studenty s cílem vyvinout nové simulační techniky pro městský rozvoj, které by pomohly řídit městské energetické toky. Projekt je součástí snahy přeměnit městské části v samostatné seberegulující celky.

Projekt bude zahrnovat vyhodnocování simulací energetické poptávky budov v různých měřítcích složitosti včetně aplikace detailních stavebních simulačních nástrojů v městském měřítku, archetypních modelů, statistických metod a aplikací a vizualizací pomocí geografických informačních systémů.