Menu

Ph.D. pozice - softwarové nástroje pro podporu návrhu budov

French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA)

Délka trvání: 1 rok
Pozice: Ph.D. výzkumník
Země: Paris, France
Platnost do: 31.7.2015

Tento projekt řeší a navrhuje různé techniky podpory rozhodování při navrhování budov a snaží se nalézt optimální nástroj, který by k tomuto účelu sloužil. Nástroj by měl být nápomocný v řadě kategorií, jako je energetická účinnost, komfort a spokojenost uživatelů, nebo automatizovaná kontrola dodržování platných předpisů a norem.

Výzkumný pracovník by měl být schopný poskytnout objektivní a přínosnou zpětnou vazbu designérům budov a v jejich návrhu jasně vyhledat související výhody a nevýhody.

Začátek stáže je 1. října 2015.