Menu

Junior výzkumník v oblasti HVAC systémů energeticky efektivních budov

Università degli Studi del Sannio

Délka trvání: 12 měsíců
Pozice: Junior výzkumník
Země: Benevento, Italy
Platnost do: 15.5.2015

nabídka v rámci Fellowship italského ministerstva školství, vědy a výzkumu
(19/04/2015 01.47).

Analýza energetické náročnosti stávajících budov a možné způsoby rekonstrukce, s ohledem na inovativní technologická řešení, pro snížení primárních energetických požadavků budov / zařízení HVAC

Obor: Strojírenství - tepelná technika

Výzkum bude zaměřen na analýzu hlavních metod pro hodnocení energetické náročnosti budov prostřednictvím kritické studie skutečných národních a mezinárodních norem. Cílem bude zavedení metodického přístupu využívajícího experimentální i numerické postupy, zaměřeného na důkladné vyšetřování provozu a řízení budovy / HVAC systémů.

webové stránky Fellowship Programme: http://www.unisannio.it/ricerca/avvisiassegni/index.php