Menu

Canon Research Fellowships v Japonsku

Canon Foundation

Délka trvání: 3 - 12 měsíců
Pozice: Research fellowship
Země: Japonsko
Platnost do: 15.9.2015

Nadace Canon vyhlásila každoroční mobilitní program pro vědce v Japonsku. Z Evropských zemí bylo zatím podpořeno 179 vědců. Umístění pro mobilitu v Japonsku si vědec vybírá sám.

Nadace Canon vyhlásila každoroční výměnný program pro evropské vědce magisterského a vyššího titulu v Japonsku (mohou působit i v soukromých společnostech).

Mobilita může probíhat v období od 3 měsíců po 1 rok. Nadace proplácí 100% nákladů spojených s mobilitou, max. výše grantu se pohybuje v rozmezí 22,500 Euro - 27,500 Euro na rok nebo poměrnou částí k délce pobytu. Celkově bude podpořeno 15 žádostí.

Přihlášky posílejte kontaktní osobě Suzy Cohen na foundation@canon-europe.com do 15. září.

Bližší informace k mobilitě naleznete zde.