Mobilita pro výzkumníky

Podporujeme přeshraniční mobilitu výzkumníků z českého výzkumného prostředí do mezinárodních struktur a naopak. Informujeme o příležitostech stáží mladým a začínajícím výzkumníkům. 
 

Usilujeme o obohacení tuzemských výzkumných týmů o vědce se zahraniční zkušeností. Upozorňujeme na aktuální studijní, výzkumné a pracovní příležitosti mobility napříč státy Evropské unie a v dalších zemích.  Nenašli jste, co hledáte? Kontaktujte nás. Rádi Vám s výběrem pomůžeme dle individuálních parametrů.

 

Uzavřené mobility

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - NĚMECKO

Universität Regensburg


Universität Regensburg

Univerzita v Regensburgu otevřela na akademický rok 2018/2019 výběrové řízení na roční studijní pobyty pro doktorandy a jiné absolventy bakalářského/magisterského studia. 

Platnost do 1.12.2017

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - EGYPT


Akademická informační agentura otevřela výběrové řízení na stipendijní pobyty pro VŠ učitele, vědecké pracovníky a doktorandy pro akademický rok 2018/2019. 

Platnost do 12.12.2017

Program Erasmus+

-

Max. 12 měsíců
-

Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2014 až 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Je skvělou příležitostí pro zájemce o studium nebo zahraniční stáže v rámci EU - EEB-CZ Vám přináší stručný přehled základních příležitostí, kterých mohou využít studenti i pedagogičtí pracovníci.

Platnost do 31.12.2017

EDUFI Fellowships

finské univerzity

3-12 měsíců
finské univerzity

Program EDUFI Fellowship je určen pro doktorandy, kteří budou dělat doktorát na finské univerzitě a je otevřen pro kandidáty všech národností. Při rozhodování o stipendiu však bude důraz kladen na žadatele z Ruska, Číny, Indie, Chile, Brazílie a Severní Ameriky. 

Platnost do 31.12.2017

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - ŘECKO


Řecká strana nabízí na akademický rok 2018/2019 jedno desetiměsíční stipendium ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu, které je možno rozdělit na dvě pětiměsíční stipendia.

Platnost do 12.1.2018

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - POLSKO


Akademická informační agentura otevřela výběrové řízení na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky, studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia. 

Platnost do 18.1.2018

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv – RAKOUSKO

státní univerzity, odborné VŠ


státní univerzity, odborné VŠ

Program pro podporu bilaterální spolupráce v terciálním sektoru AKTION Česká republika - Rakousko nabízí stipendium pro studenty magisterských/doktorských studijních programů a akademické pracovníky.

Platnost do 15.3.2018