Vytápění a chlazení v energetické přeměně EU

25.2.2015 - 27.2.2015

Brusel

Vytápění a chlazení v energetické přeměně EU

Oblast vytápění a chlazení představuje polovinu spotřeby energie v EU. Pořádaná konference je jedinečná příležitost diskutovat otázky, kterým oblast vytápění a chlazení čelí, s národními zákonodárci, představiteli z průmyslu, obchodu a zástupci spotřebitelů, profesních organizací, nevládních organizací, orgánů státní správy a místní samosprávy, akademické sféry, výzkumných institucí a příslušných mezinárodních organizací.

Program právě zveřejněn.  Registrace: nejpozději do 20. února 2015.

Konference se zabývá oblastí vytápění a chlazení, její rolí v dosahování klimatických a energetických cílů stanovených EU a jejím podílem na evropské energetické přeměně. Program konference zahrnuje oblast vytápění a chlazení od její vize do roku 2050, přes postavení v průmyslu, úlohy v budovách, financování, až po trh s vytápěním budov.

Dne 25. 2. 2015 proběhne série doprovodných jednání týkajících se tématu konference organizovaná zainteresovanými stranami (stakeholdery).

Jedno z témat jednání je přímo zaměřeno na oblast energeticky efektivní výstavby: Zvýšení energetické účinnosti v budovách pro konkurenceschopnou energeticky efektivní Evropu. Povinná registrace na tato jednání (někde pouze do 18.2.), kontakty uvedeny v programu.

Více informací ZDE.