Sustainable Nuclear Energy Conference

12.4.2016 - 14.4.2016

Nottingham, Velká Británie

Ve dnech 12. až 14. dubna se v Nottinghamu, UK, koná konference Sustainable Nuclear Energy Conference. Hlavními tématy budou aktuální reaktorové systémy, budoucí nebo alternativní systémy energetických reaktorů a paliva, pokročilé palivové cykly, nové výzvy v oblasti vyřazování z provozu, nakládání s odpady a pokročilé využití jaderného štěpení.

 Více informací o akci naleznete zde.