Smart Cities Symposium Prague 2018

24.5.2018 - 25.5.2018

Praha

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ČVUT pořádá ve dnech 24. - 25. května 2018 již 4. ročník konference zaměřené na chytrá města pod názvem Smart Cities Symposium Prague 2018.  

Symposium bude zahrnovat následující klíčové oblasti:

  • Energetická efektivita budov
  • Systémový přístup k transformaci chytrých měst
  • Informace a zpracování dat, algoritmy, simulace a predikce
  • Technologie pro chytrá města
  • Lidské faktory v chytrých technologiích
  • Sociální aspekty chytrých měst
  • Osvědčené postupy pro transformaci chytrých měst

Pokud máte zájem aktivně se symposia zúčastnit, zašlete své příspěvky do 1. února 2018.

Pro další informace o Smart Cities Symposium Prague 2018 můžete kontaktovat organizátory na scsp@fd.cvut.cz nebo navštívit oficiální webové stránky akce