Simulace budov a techniky prostředí 2016: 9. konference IBPSA-CZ

10.11.2016 - 11.11.2016

Brno
Fakulta strojní VUT v Brně

IBPSA-CZ (International Building Performance Simulation Association - Czech Republic) ve spolupráci s FSI VUT v Brně pořádá již 9. národní konferenci s mezinárodní účastí "Simulace budov a techniky prostředí", konanou ve dnech 10. a 11. 11. 2016 v Brně.

Registrovat se můžete na stránkách IBPSA-CZ.

Konference je tradičně zaměřena na využití počítačových simulací především v následujících oblastech:

  • termodynamika budov a energetických systémů,
  • energetická náročnost budov,
  • vnitřní prostředí budov a dopravních prostředků,
  • vnitřní a vnější aerodynamika budov,
  • vliv prostředí na lidský organismus,
  • projektování energetických systémů budov,
  • optimalizace provozu a regulace vytápění, větrání a klimatizace,
  • aplikace netradičních zdrojů energie,
  • řešení nestandardních stavebních prvků budov,
  • vývoj a ověřování softwaru pro simulace v oblasti techniky prostředí.