SET plán konference 2018

19.11.2018 - 21.11.2018

Vídeň, Rakousko

11. ročník European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) konference se bude zabývat pokrokem směrem k prioritám plánu a cílí na to zjistit, jak výzkum a inovace na evropské a vnitrostátní úrovni, veřejně a soukromě financované, přispívají k energetickému přechodu EU. Diskuse na plenárním zasedání budou řešit výzvy k dosažení cílů pro roky 2030 a 2050, nástroje financování na podporu výzkumu a inovací, postavení EU ve světě, ale budou také odkazovat na význam zapojení měst a regionů. Paralelní diskuse dále přiblíží určité části energetického systému, a to:

1. Občané v energetickém přechodu;
2. Průmysl jako prostředník čisté energie;
3. Energetické systémy a sítě;
4. Výroba čisté energie - Obnovitelné zdroje pro rok 2050;

https://www.setplan2018.at/