Seminář: Nástroje H2020 pro firmy: jak napsat přesvědčivý podnikatelský plán

8.6.2017

Praha

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 8. června 2017 kurz „Nástroje H2020 pro firmy; jak napsat přesvědčivý podnikatelský plán.“

Akce je určena podnikům, které plánují předložit svůj návrh projektu do 1. nebo 2. fáze SME Instrumentu. Bude probrána celá struktura návrhu projektu včetně doporučení, jaké informace, v jaké formě a rozsahu uvádět. Jedním z cílů projektu je připravit firmu pro vstup na trh, proto je součástí programu i problematika podnikatelského plánu.

Akce se koná v rámci vzdělávacího kurzu „Jak na Horizont 2020?“
 
Bezplatná registrace bude otevřena do 6. 6. 2017 nebo do naplnění kapacity sálu. Detailní informace a program.