Seminář: Hospodaření s vodou v budovách: využití šedé a dešťové vody

12.10.2017

Brno

Seminář bude zaměřen na možnosti úspor vody v budovách, výhody a nevýhody využívání dešťové vody, vsakování dešťové vody, využití tzv. "šedé vody“ a na další témata s problematikou spojená. 

Program je určen všem zájemcům o hospodaření s vodou v budovách z řad odborné i širší veřejnosti. Své si v něm najdou architekti, projektanti, stavební inženýři i dodavatelé technologií.

Kapacita účastníků je omezena. Program semináře, vstupné a registrace do 5.10.2017 zde.