Seminář: Formální požadavky na vyobrazení průmyslových vzorů

25.1.2017

Praha
Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví si Vás Český svaz vynálezců a zlepšovatelů dovoluje pozvat k účasti na semináři Formální požadavky na vyobrazení průmyslových vzorů dle Společného prohlášení o sbližování grafických vyobrazení průmyslových vzorů.

Program:

  • Správné použití grafického disclaimeru
  • Jak správně dokumentovat průmyslový vzor různými typy pohledů
  • Definice pojmu neutrální pozadí
  • Změny v dosavadní praxi ÚPV po implementaci Společného prohlášení
  • Sbližování grafických vyobrazení průmyslových vzorů
  • Srovnání dosavadní praxe EUIPO a výstupů Společného prohlášení
  • Diskuse