Seminář Finanční a právní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie

16.11.2016

Praha
Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 16. listopadu 2016 od 10:00 seminář na téma Finanční a právní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie. Seminář je určen pro projektové manažery, pracovníky grantových oddělení i pro vědeckovýzkumné pracovníky, kteří se účastní/mají zájem o účast v projektech Marie Skłodowska-Curie.

Seminář bude možné sledovat i online.

Program semináře (vč. odkazů na registraci k účasti či online sledování) najdete na stránkách českého kontaktního místa k programu Horizont 2020 www.h2020.cz.