Seminář Energy Projects 2014-2020

28.8.2014 - 29.8.2014

Berlín

Energy Projects 2014-2020:
Financing Energy Efficiency and Renewables in the Current Programming Period

Dvoudenní seminář pořádaný European Academy for Taxes , Economics & Law je určený primárně ředitelům a vedoucím pracovníkům a manažerům z veřejných i soukromých organizací z oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů energie se zájmem o evropské zdroje financování (národní ministerstva, univerzity, výzkumná centra, soukromé podniky, poskytovatele energií, konzultační společnosti, investory a developery aj.).

 Seminář se zaměří na:

 • Evropskou energetickou strategii a priority na léta 2014-2020 a dále
 • program Horizont 2020 and projekty s energetickou tematikou – jak to funguje a jak si podat projekt
 • nástroje Evropské investiční banky na podporu energetické efektivity a obnovitelných zdrojů energie
 • Evropský strukturní a investiční fond 2014-2020 – příležitosti pro energetickou efektivitu a obnovitelné zdroje
 • pravidla nové státní pomoci pro energetické a environmentální projekty
   

 Program je připravován ve spolupráci s experty z:

 • Evropské komise, Generálního ředitelství pro energetiku
 • Evropské investiční banky, Oddělení pro energetickou efektivitu a Oddělení pro obnovitelné zdroje energie
 • Project Management Agency, Research Centre Jülich FZJ, Germany
 • Housing Initiative for Eastern Europe, aj.

Více informací ZDE.