Seminář Energetické úspory

27.9.2017

Praha

Eurocentrum Praha pořádá bezplatný informační seminář v rámci cyklu "Energetických úspor", který se uskuteční ve středu 27. září 2017.

Cílem semináře je potencionálním žadatelům představit možnosti financování projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020, zejména pak z evropských programů IROP - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, OP PIK - Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru, OP ŽP - Snížení energetické náročnosti veřejných budov, využití obnovitelných zdrojů energie, zvýšení energetického standardu nových veřejných budov a z národních programů Programy EFEKT, Nová zelená úsporám a Program Panel 2013+.

Více o akci a možnost registrace zde.