Připravenost stavebnictví na nZEB

24.1.2018

Nadace ABF Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1

Jedná se o závěrečnou mezinárodní konferenci shrnující projekt H2020 ingREeS. Projekt svým zaměřením, prioritami a aktivitami navazuje na evropskou iniciativu Build Up Skills (BUS) a na působnost cestovní mapy (Roadmap) vyvinutou v roce 2013 v rámci prvního pilíře projektů BUS Czech Republic a BUS Slovakia. Iniciativa BUS stanovila klíčová opatření pro vytvoření národního kvalifikačního rámce a vzdělávacího a školícího systému, stejně jako další opatření k zajištění rozvoje dovedností, potřebných v oblasti energetické efektivnosti ve stavebnictví za účelem naplnění energetických cílů EU do roku 2020.

Více info najdete zde.