Open Days 2016 – 14. Evropský týden regionů a měst

10.10.2016 - 13.10.2016

Brusel, Belgie

Ve dnech 10. až 13. října 2016 se v Bruselu koná 14. ročník Evropského týdne regionů a měst (Open Days – European Week of Regions and Cities). Každoroční čtyřdenní akce je zaměřená na výměnu zkušeností v oblasti ekonomického rozvoje, přeshraniční spolupráce a regionálních inovací na úrovni měst a regionů.

Letošním tématem akce je “Regiony a města pro udržitelný a inkluzivní růst”. Pozornost bude věnována třem hlavním tematickým oblastem: (1) udržitelný ekonomický růst, (2) inkluzivní ekonomický růst a (3) zjednodušování Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Další informace ohledně programu a registrace naleznete ZDE.